کلمه Either

کلمه either و ساختار آن
۲۳ ۱۲ ۱۳۹۷

کلمه Either یعنی “هرکدام از” یا “هریک” و به‌طور کلی انتخاب از بین دو یا چند چیز که بین آن‌ها or (یا) استفاده می‌شود که می‌توان ترجمه کرد “این یا آن”. تلفظ این کلمه در بریتیش /ˈaɪðər/ (آیذِر) و در آمریکن /ˈiːðər/ (ایذِر) می‌باشد. درصورتی که جمله منفی باشد می‌تواند به شکل منفی آن یعنی neither هم استفاده شود و به شکل “نه آن و نه این” یا هیچ‌یک هم استفاده شود.

کلمه Either در جملات:

Either + …. + or + ….

اینجا کلمه Either به عنوان حرف ربطی است که انتخاب بین چند چیز (معمولا دو) را نشان می‌دهد و به شکل “…. یا ….” ترجمه می‌شود. و چون انتخاب یکی از موارد است، فعل به شکل مفرد استفاده می‌شود و اگر جمع استفاده شود اشتباه است. این یکی از اشتباهاتی است که خود انگلیسی زبان‌ها هم گاهی دچار آن می‌شوند.

He will drink either coffee or tea. (او قهوه یا چای خواهد نوشید.)

Either coffee or tea is fine. (چه قهوه چه چای خوبه!)

We can either eat now or after the show. (ما می‌توانیم الان (غذا) رو بخوریم یا بعد از مراسم.)

 

Either + singular noun

در این ساختار درواقع کلمه Either تبدیل به صفت اشاره قبل از یک اسم مفرد می‌شود.

There are boats on either side of the river. (هردو طرف رودخانه قایق وجود دارد.)

Either day is fine for Mr. Abedini. (هر روز برای آقای عابدینی خوب است.)

Either diamond is a good choice. (هر الماسی انتخاب خوبی است.)

 

Either + of + determiner + plural noun

حال اگر بخواهیم کلمه Either را به شکل صفت اشاره برای یک اسم جمع استفاده کنیم، باید از of و یک صفت اشاره دیگر (my, his, these, the و…) بین آن‌ها استفاده کنیم.

از این مطلب نیز غافل نشوید!  چگونه راحت شروع به نوشتن به زبان انگلیسی بکنیم؟

I haven’t watched either of these films. (من هیچ کدام از این فیلم‌ها را ندیده‌ام.)

I don’t want either of those Conditions. (من هیچ‌کدام از این شرایط را نمی‌خواهم.)

Either of these books is romantic. (یکی از این کتاب‌ها رومانتیک هستند.)

 

Either + of + plural object Pronoun

اگر بخواهیم بگوییم یکی از ما، یا از ضمیرهای مفعولی جمع (you, us, them) بعد از این کلمه استفاده کنیم، باید با این ساختار بالا جمله بسازیم.

Either of us can get the key. (یکی از ما می‌تواند کلید را پیدا کند.)

I invited either of you. (من هردوی شما را دعوت کردم.)

Either of them has to finish the report before 5pm. (یکی از آن‌ها باید قبل از ۵ بعدازظهر گزارش‌کارش را به اتمام برساند.)

 

Either in negative short response

در هنگامی که می‌خواهیم جواب کوتاه منفی بدهیم، می‌توانیم از either بعد ازفاعل و فعل، استفاده کنیم که درواقع حس همدردی با طرف مقابل که جمله منفی بکار می‌رود را می‌رساند. در اکثر شرایط هنگام ترجمه می‌توان نوشت:{ضمیر} + هم همین‌طور. درضمن می‌توان جای این کلمه از Also و too هم استفاده کرد.

A: I don’t like coffee. B: I don’t either. (الف: من از قهوه خوشم نمی‌آید. ب: من هم همین‌طور.)

A: I’ve never been to Portugal. B: we are not either. (الف: من هرگز در پرتغال نبوده‌ام. ب: ما هم همین‌طور.)

 

 

معرفی کلمه Both

معرفی کلمه Neither و تفاوت آن با کلمات Both و Either

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.