مقالات

LANGUAGE CENTER

مهارت شنیداری
۱۳۹۸٫۱۰٫۲۴

چگونه میتوانیم راهی برای تقویت مهارت Listening خود پیدا کنیم ؟

مهارت ” Listening ” یکی از چهار توانایی Speaking, writing, reading و listening است. پیشرفت کردن در مهارت Listening و تقویت آن یکی از نکات مهم و قابل توجه در یادگیری زبان انگلیسی می باشد. تقویت کردن این مهارت، به صورت غیر مستقیم بر رو دیگر مهارت های دیگر مخصوصا Speaking شما تاثیر گذاشته و […]
مقالات مطالعه بیشتر
۱۳۹۸٫۱۰٫۱۰

راهکار هایی برای رفع ترس در مکالمه زبان انگلیسی

ترس از مکالمه زبان انگلیسی در تمامی افراد وجود دارد و این ترس نشات گرفته از این است که ما فکر میکنیم نمیتوانیم منظور خودمان را درست بیان کنیم یا میترسیم در مکالمه برای بیان عقاید با مشکل مواجه شویم. ما با نشان دادن علاقه درباره ی موضوعی که درباره ی آن در حال مکالمه […]
مقالات مطالعه بیشتر
کلمات پر کاربرد انگلیسی
۱۳۹۸٫۰۹٫۱۷

کلمات، عبارات و افعال پر کاربرد در زبان انگلیسی

در مکالمه های روزمره زبان انگلیسی یکسری از کلمات، اصطلاحات و افعالی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته لازم به ذکر است که فقط و فقط این کلمات و افعال نیستند که چه در مکالمات و چه در سایر موارد استفاده میشوند، کلمات و افعال زیادی وجود دارد که در مکالمات، متون و… […]
مقالات مطالعه بیشتر
کلمات فارسی وارد شده در زبان انگلیسی
۱۳۹۸٫۰۹٫۰۵

کلمات فارسی در زبان انگلیسی !

کلمات زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که وقتی به ریشه های آنها دقت میکنیم متوجه میشویم که ریشه در زبان فارسی دارند. بسیاری از کلمات فارسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زبان انگلیسی وارد شده است و همین طور برعکس. یعنی همان طور که کلمات فارسی در زبان انگلیسی وارد شده است تعداد […]
مقالات مطالعه بیشتر
۱۳۹۸٫۰۸٫۱۲

ترفند هایی برای پیشرفت در مکالمه زبان انگلیسی

معمولا در تمامی کسانی که در حال یادگیری زبان هستند، یک نگرانی وجود دارد که سبب این نگرانی پیدا کردن بهترین راه برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی است. همه ی این افراد به احتمال ۹۹ درصد از اشخاصی در باره بهترین راه تقویت مکالمه زبان انگلیسی خود صحبت کرده اند و از آنها مشورت گرفته […]
مقالات مطالعه بیشتر
یادگیری زبان در بزرگسالی
۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱

آیا افراد بزرگسال نیز میتوانند زبان انگلیسی را یاد بگیرند، و فرق آنها با کودکان در چیست؟

بسیاری از افراد بزرگسال به علت شغلی که دارند، نیاز دارند که زبان انگلیسی را یاد بگیرند. یا اینکه میخواهند به کشوری انگلیسی زبان سفر کنند و به مسلط بودن به زبان انگلیسی نیاز دارند، پس به این فکر می افتند که زبان انگلیسی را یاد بگیرند اما بعد از گرفتن این تصمیم سوالی از […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق