تفاوت Both Neither Either همراه با معرفی کلمه Neither

معرفی کلمه و ساختار Neither و تفاوت آن با both و either
۲۶ ۱۲ ۱۳۹۷

در زبان فارسی اگر این سه کلمه Both ، Either و Neither را به ترتیب ترجمه کنیم می‌شود «هردو»، «هرکدام» و «هیچ‌کدام». شاید تا اینجا هم تفاوت آن‌ها را متوجه شده باشید ولی نه تنها برای ما فارسی‌زبانان بلکه برای خود انگلیسی‌زبانان هم نکات این سه کلمه گاه گیج‌کننده و سخت می‌شود. پس باموسسه زبان آفاق همراه باشید تا ضمن تعریف و معرفی ساختارهای گرامری Either و Neither و Both ، تفاوت هرسه کلمه را با ذکر مثال به شما توضیح دهیم.

 معرفی کلمه Neither

کلمه Neither یعنی هیچکدام، یعنی نه این و نه آن و حتی هیچکدام دیگر یا اگر بخواهیم از نگاه منطقی نگاه کنیم، عدم انتخاب از بین تمام موارد موردنظر می‌باشد. همانند either این کلمه هم با فعل مفرد به‌کار می‌رود و از نظر معنایی نیز حالت منفی آن است. تلفظ این کلمه در بریتیش /ˈnaɪðər/ (نایذِر) و در آمریکن /ˈniːðər/ (نیذِر) می‌باشد.

Neither + …. + Nor + ….

در این صورت کلمه Neither به شکل حرف ربط استفاده می‌شود که در ترجمه فارسی می‌شود “نه این و نه آن” یا “هیچ‌کدام از این‌ها”. این ساختار متضاد همین ساختار با کلمه Both به جای Neither بوده که هردوی آن‌ها را می‌خواهد انتخاب کند. این ساختار اگر موارد در جایگاه فاعل باشد (و اسم باشند)، فعل جمله سوم شخص می‌شود. کلمه nor هم به معنای همان “یا” است ولی با این تفاوت نسبت به or که این کلمه منفی آن بوده و می توانیم “نه” هم ترجمه کنیم.

I fear neither ghost nor beast! (من نه از روح و نه از جانور می‌ترسم.)

I am neither Jack nor Sarah nor John, I am James. (من نه جک هستم نه سارا و نه جان، من جیمز هستم.)

 

Neither + singular noun

کلمه Neither می‌تواند به شکل صفت اشاره قبل از اسم مفرد به کار رود.

Neither team want to lose. (هیچ تیمی نمی‌خواهد شکست بخورد.)

Neither police knew about the bomb. (هیچ پلیسی درباره‌ی بمب هیچ‌چیزی نمی‌دانست.)

 

Neither + of + determiner + plural noun

اگر بخواهیم اسم جمع را با کلمه Neither استفاده کنیم، مجبوریم از of هم استفاده کنیم و یک صفت اشاره دیگر که می‌تواند از (my, his, these, the و…) باشد، در بین آن‌ها بکار ببریم.

Neither of the phones was cheap. (هیچ کدام از گوشی‌ها ارزان نیستند.)

از این مطلب نیز غافل نشوید!  یادگیری زبان انگلیسی : معرفی لغات مرتبط با مطالعه فضا و آسمان

Neither of our friends goes to university today. (هیچ کدام از دوستان من امروز به دانشگاه نمی‌روند.)

 

Neither + of + plural object Pronoun

وقتی می‌خواهیم از ضمیر مفعولی استفاده کنیم تنها می‌توانیم از Of کمک بگیریم. فقط ضمیرهای مفعولی جمع قابلیت استفاده در این ساختار را دارند. در این حالت اگر فعل جمله مثبت باشد، تنها منفی آن فعل را در ترجمه بنویسیم کافیست (مثال اول).

The present is for neither of us. (این هدیه برای ما نیست.)

I asked two people the way to the that city but neither of them knew. (من از دونفر راه آن شهر را پرسیدم ولی هیچ‌کدامشان نمی‌دانستند.)

 

|Neither + verb + subject| in short response

بعضی اوقات می‌توانیم Neither را به عنوان جواب کوتاه استفاده کنیم که البته ساختار این حالت کمی متفاوت است و به شکل بالاست. همانند either در شرایط جواب کوتاه درواقع حس موافقت با طرف در یک جمله منفی می‌باشد.

A: I don’t want to go. B: Neither do I. (آ: من نمی‌خواهم بروم. ب: من هم!)

Neither should you. (تو هم همینطور نباشی بهتر است.)

تفاوت ها

  1. بزرگترین تفاوت بین این‌ها، حرف ربط هماهنگ‌کننده بین آن‌هاست که به ترتیب Both با and و Either با or و Neither با nor در ادامه آن‌ها می‌آید که در پایین صفحه در مقالات خودشان نحوه استفاده‌شان پیداست. نکته: بین حروف ربط هماهنگ‌کننده Either و Neither بودن نبودن N در کلمه or مهم است که توجه کنید.
  2. از لحاظ معنا Both که انتخاب هردو و All انتخاب همه (سه و بیشتر) و از آن‌طرف Either یعنی انتخاب فقط یکی از موارد و Neither هم نه تنها انتخاب یکی از آن‌ها بلکه هیچ‌کدام از آن‌ها. به‌طورکلی فعل منفی با either را می‌توان با فعل مثبت با Neither عوض کرد.
  3. در جواب کوتاه هم Either و Both به شکل عادی و بعد فاعل و فعل و بعد کلمه به‌ترتیب ولی Neither به شکل ابتدا کلمه بعد فعل و سپس فاعل. از لحاظ معنایی هم Either و هم Neither منظور موافقت با مخاطب است.

 

معرفی کلمه Both

معرفی کلمه Either

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.