مجموعه دیالوگ‌های مشهور (دیالوگ های سری دوم)

۲۳ ۱۰ ۱۳۹۷

در موسسه زبان آفاق قصد داریم تا در هر هفته، مجموع ۱۰ دیالوگ از فیلم های مختلف با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی قرار دهیم. امیدواریم از دیالوگ های سری دوم لذت ببرید.

Thor: You’re ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come form a place where they’re one and the same thing.

Thor: اجداد شما بهش جادو می گفتند، و شما به آن علم می‌گویید. خب، من از جایی اومدم که این‌ها یک چیز هستن.

(Thor (2011

 

Doug MacRay: No matter how much you change you still have to pay the price for the things you’ve done. So I got a long road. But I know I’ll see you again, this side or the other.

Doug MacRay: فرقی نمیکنه چقد عوض شدی، تو باید بهای کارهایی که انجام دادی را بپردازی. پس من راه درازی پیش رو دارم. ولی باز تو رو خواهم دید، این دنیا یا اونور.

(The Town (2010

 

Mrs. O’Brien: There are two ways through life; the way of nature, and the way of Grace. You have to choose which one you’ll follow.

Mrs. O’Brien: دو راه تو زندگی وجود داره، راه طبیعت و راه رحمت. تو باید انتخاب کنی که کدوم رو دنبال کنی.

 

(Tree of Life (2011

 

Truman: Good morning, and in case I don’t see you, good afternoon, good evening, and good night!

Truman: صبح بخیر، در صورتی که شما را ندیدم،عصر بخیر،شامگاه بخیر و شب بخیر!

(The Truman Show (1998

 

Mattie Ross: You must pay for everything in this world, one way and another. There is nothing free except the grace of God.

Mattie Ross: تو باید بهای هر چیزی رو تو این دنیا بدی، هر جور که شده. هیچ چیزی مجانی نیست جز رحمت خدا.

(True Grit (2010

 

Benjamin Mee: Sometimes all you need is twenty seconds of insane courage. Just literally twenty seconds of just embarrassing bravery, and I promise you something great will come of it

Benjamin Mee: بعضی وقتا تنها چیزی که لازم داری بیست ثانیه شجاعت دیوانه واره. فقط به معنای واقعی کلمه بیست ثانیه شجاعت خجالت آور، من بهت قول میدم یه چیز عالی ازش در بیاد.

 

(We Bought a Zoo (2011

Bryan: I don’t know who you are. I don’t know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don’t have money. But what I do have are a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that’ll be the end of it. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don’t, I will look for you, I will find you, and I will kill you.

Bryan: من نمیدونم که کی هستی. من نمیدونم چی میخوای. اگه دنبال خون بهایی، من می‌تونم بهت بگم که پول ندارم. ولی یک سری مهارت دارم، مهارت هایی که طی یک حرفه در مدت بسیار طولانی بدست آوردم. مهارت هایی که من رو برای امثال تو تبدیل به کابوس می کنه. اگه الان بذاری دخترم بره، این قضیه تمومه. راجع بهت جستجو نمی کنم، دنبالت نمی گردم. ولی اگر نکنی، دنبالت می‌گردم، پیدات می‌کنم و می‌کشمت.

(Taken (2008

 

از این مطلب نیز غافل نشوید!  راهکارهایی مناسب کودکان برای صحبت کردن به زبان خارجی بدون ترس

.Bullet Tooth Tony: You should never underestimate the predictability of stupidity

Bullet Tooth Tony: تو هرگز نباید احتمال حماقتو دست کم بگیری.

(Snatch. (2000

 

.Q: Age is no guarantee of efficiency

.James Bond: And youth is no guarantee of innovation

Q: سن و سال تضمین کننده بهره وری نیست.

James Bond: و جوانی تضمین نوآوری نیست.

(Skyfall (2012

 

.Andy Dufresne: Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies

Andy Dufresne: یادت باشه رد، امید یک چیز خوبیه، شاید بهترین چیزه، چیزهای خوب هیچوقت نمیمیرن.

(The Shawshank Redemption (1994

William Somerset: Ernest Hemingway once wrote, “The world is a fine place and worth fighting for.” I agree with the second part

William Somerset:  ارنست همینگوی نوشت: “دنیا جای خوبیه و ارزش داره براش بجنگی.” من با بخش دومش موافقم.

(Se7en (1995

 

امیدواریم از دیالوگ های سری دوم معروف لذت برده باشید.حتما قبل از نگاه کردن به ترجمه سعی کنید ابتدا خودتان دیالوگ های سری دوم را ترجمه کنید و سپس نتایج را مقایسه کنید.

قسمت اول دیالوگ ها

تهیه شده توسط موسسه زبان آفاق

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.