مجموعه دیالوگ های مشهور (سری اول)

۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷

از امروز در موسسه زبان آفاق قصد داریم تا در هر هفته، مجموع ۱۰ دیالوگ از فیلم های مختلف با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی قرار دهیم.امیدواریم از این دیالوگ ها لذت ببرید.

Lester Burnham: Remember those posters that said, “Today is the first day of the rest of your life”? Well, that’s true of every day but one…the day you die

Lester Burnham: اون پوستر هایی که روشون نوشته بود: «امروز اولین روز از باقی زندگانیتان است» رو یادته؟ خب اون برای هر روز درسته به جز روزی که قراره بمیری.

(American Beauty (1999

.Thanos: The hardest choices require the strongest wills

Thanos: سخت‌ترین انتخاب ها به قوی ترین اراده ها نیاز دارند.

(Avengers: Infinity War (2018

.Bruce Wayne: I wanted to save Gotham. I failed
.Alfred Pennyworth: Why do we fall sir? So that we can learn to pick ourselves up
?Bruce Wayne: You still haven’t given up on me
.Alfred Pennyworth: Never

Bruce Wayne: من می خواستم گاتهام رو نجات بدم. شکست خوردم.

Alfred Pennyworth: ما چرا زمین می خوریم قربان؟ به خاطر اینکه یاد بگیریم بعدش خودمون رو جمع و جور کنیم.

Bruce Wayne: تو هنوز از من نا امید نشدی؟

Alfred Pennyworth: هرگز.

(Batman Begins (2005

T’Challa: In times of crisis the wise build bridges, while the foolish build barriers. We must find a way to look after one another.

T’Challa: در زمان بحران، عاقل پل می سازد و احمق مانع. ما باید یک راهی پیدا کنیم که حواسمان به هم باشد.

(Black Panther (2018

.Batty: All those moments will be lost in time… like tears in rain. Time to die

Batty: همه اون لحظات تو زمان گم میشه… مثل اشک ها در باران. وقته مردنه.

(Blade Runner (1982

.William Wallace: Every man dies, not every man really lives

William Wallace: هر مردی می میرد، هر مردی واقعا زندگی نمی‌کند.

(Brave heart (1995

.Dr. Abraham Erskine: A weak man knows the value of strength

 Dr. Abraham Erskine: یک مرد ضعیف قدر نیرو رو می‌داند.
(Captain America: The First Avenger (2011
Captain Richard Phillips: Well, your problem isn’t me talking, your problem is you not listening.
Captain Richard Phillips: خب، مشکل تو حرف زدن من نیست، مشکل تو گوش نکردنه.

(Captain Phillips (2013

.Winston Churchill: Those who never change their mind never change anything

Winston Churchill: اون هایی که هیچوقت نظرشونو عوض نمیکنن هیچ وقت هیچ رو تغییر نمیدن.

(Darkest Hour (2017

.The Joker: I believe whatever doesn’t kill you, simply makes you… stranger

The Joker: من معتقدم هر چیزی که تو رو نکشه، تو رو غریب تر می کنه.

(The Dark Knight (2008

امیدواریم از سری اول دیالوگ های معروف لذت برده باشید. حتما قبل از نگاه کردن به ترجمه سعی کنید ابتدا خودتان دیالوگ را ترجمه کنید سپس نتایج را مقایسه کنید.

از این مطلب نیز غافل نشوید!  نکاتی برای روز آزمون IELTS

تهیه شده توسط موسسه زبان آفاق

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.