نقل قول‌هایی از وینی د پو (Winnie the pooh)

winnie the pooh
۰۹ ۱۱ ۱۳۹۷

معرفی وینی د پو (Winnie the pooh) :

وینی د پو (Winnie the pooh) نام کتاب داستانی است که توسط آلن الکساندر میلن نوشته شده است که اولین سری انیمیشن آن را والت دیزنی ساخت. این داستان راوی یک خرس بامزه به نام پو و یک خوکچه هندی به نام پیگلت و یک ببر است که در یک جنگل با هم زندگی می‌کنند. این داستان برای کودکان بسیار آموزنده است.

Piglet: “How do you spell ‘love’?”
Pooh: “You don’t spell it…you feel it.”

پیگلت: چگونه عشق را هجی می‌کنی؟
پو: تو هجی نمی‌کنی، احساسش می‌کنی.

Piglet: “We’ll be Friends Forever, won’t we, Pooh? ”
Pooh: “Even longer,”

پیگلت: ما برای همیشه دوست هم هستیم، مگه نه؟ پو؟؟
پو: حتی طولانی‌تر.

“You’re braver than you believe and stronger and smarter than you think.”

تو شجاع‌تر از چیزی هستی که اعتقاد داری و قوی‌تر و با‌هوش‌تر از چیزی که فکر می‌کنی.

“You can’t stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.”

تو نمی‌توانی در گوشه جنگل برای آمدن دیگران منتظر بمانی. تو بعضی اوقات باید سمت آن‌ها بروی.

“How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.”

من چقدر خوش‌شانسم که چیزی را دارم که خداحافظی را برایم سخت کرده است.

“Love is taking a few steps backward, maybe even more…to give way to the happiness of the person you love.”

عشق چند قدم به عقب است، حتی چند قدم بیشتر… تا برای کسی که به او علاقه‌مند هستی راه را نشان دهی.

“I think we dream so we don’t have to be apart for so long. If we’re in each other’s dreams, we can be together all the time.”

فکر می‌کنم این یک رویاست پس ما نباید به مدت زیاد از هم دور بمانیم. اگر ما در خواب و رویای هم بیایم، می‌توانیم همیشه با هم بمانیم.

“People say nothing is impossible, but I do nothing every day.”

مردم می‌گویند هیچی غیرممکن است ولی من همیشه هیچ کاری نمی‌کنم.

“It is more fun to talk with someone who doesn’t use long, difficult words but rather short, easy words like “what about lunch?” ”

بامزه‌تر است با فردی صحبت کنی که از کلمات طولانی و سخت استفاده نمی‌کند ولی درعین حال تقریبا کوتاه و ساده مثلا در مورد ناهار می‌پرسد.

“I’m not lost for I know where I am. But however, where I am may be lost. ”

من گم نشدم برای این‌که بدانم کجا هستم. ولی بهرحال، جایی هستم که احتمالا گم شدم.

تهیه شده توسط موسسه زبان آفاق

از این مطلب نیز غافل نشوید!  تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی (listening)

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.