اجزا کلام در انگلیسی – بخش سوم (حروف اضافه، ربط، تعریف)

Part of Speech - Preposition, Interjection, Article
۰۵ ۰۲ ۱۳۹۸

در ادامه بحث اجزای کلام که در دو بخش که اول شامل اسم، فعل و حرف ندا و در بخش دوم ضمیر، صفت و قید بود، می‌رسیم به اجزای حرف اضافه، حرف ربط، حرف تعریف معین که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

حرف اضافه preposition و postposition

نوعی از واژگان است که نشان‌دهنده جایگاه فضایی یا موقتی در یک جمله بوده یا نقش ایجاد ارتباط معنایی بین اجزای جمله را دارد. معمولا این کلمات. در تقسیم‌بندی این واژگان از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند که در آینده نه‌چندان دور مفصّل توضیح خواهیم داد. از جمله حروف اضافه مهم می‌توان به این‌ها اشاره کرد:

about (درباره‌ی)، aboard (رویِ)، above (بالایِ)، after (بعد از)، against (ضدِ)، as (مثلِ)، at (در)، between (بینِ)، from (از)، of (از)، in (درونِ،در)، under (زیرِ)، towards (به سمتِ)، for (برایِ)، with (با).

The motor of this automobile is manufactured in AMG company in Germany. (موتور این اتومبیل در کمپانی ای‌ام‌جی در آلمان ساخته شده است.)

Outside of this world everything could happen. (خارج از این جهان همه چیز ممکن است اتفاق بیفتد.)

Farhad explained that new theory of physics between two classes in university.  (فرهاد آن نظریه‌ی جدید فیزیکی را بین دو کلاس در دانشگاه توضیح داد.)

 

 

حرف ربط conjunction

جزیی از کلام است که کلمات، حروف، و حتی فعل‌ها را به هم ربط می‌دهد و کنار هم نگه می‌دارد. این قسم از کلام به سه گروه تقسیم می‌شوند:

  • حروف ربط هم‌پایه: and (و) و but (اما) و or (یا) و nor (یا {منفی}) و for (برای) و yet (تاکنون)
  • حروف ربط دوتایی: either…or (یا … یا ….) و neither…nor (هیچ یک از …) و both…and (این دو) و not only…but(also) (نه فقط … بلکه) و whether…or (چه این و چه آن)
  • حروف ربط غیرهم پایه: after (بعد از) و although (گرچه ، با این وجود) و as (مانند) و as if (مثل اینکه) و as far as (تا آن جایی که) و as soon as (به محض این که) و because (زیرا ، چون) و before (قبل از) و even though (با این که) و if (اگر) و since (از زمانی که) و so (بنابرین) و so that (به طوری که) و than (از {در مقام مقایسه}) و though (گرچه) و unless (مگر این که) و until (تا زمانی که) و when (چه زمانی) و whenever (هر زمان که) و where (جایی که) و while (تا زمانی که)
از این مطلب نیز غافل نشوید!  انگلیسی در هتل - بخش اول

 

Learning English is so hard to them, but actually both of Ahmad and Hassan have to learn that. (یادگیری انگلیسی برای آن‌ها سخت است اما درواقع هم حسن و هم احمد مجبورند آن را یاد بگیرند.)

I won’t say anything before he stops that car. (من قبل از اینکه ماشین را متوقف نکند، هیچ‌چیزی نخواهم  گفت.)

Neither the basketball team nor the football team nor handball team is doing well. (هیچ یک از تیم فوتبال و بسکتبال و هندبال قشنگ کار نمی‌کنند.)

 

 

 

حرف تعریف article یا determiner

حرف تعریف را خیلی از محققان همچنان جزو حرف اضافه به حساب می‌آورند ولی به دلیل نوع استفاده و تعداد بالای استفاده آن در صحبت و متون، این قسمت می‌تواند خود جزء مستقلی در زبان انگلیسی به حساب بیاید. مهمترین چیزی که در این بخش وجود دارد حرف تعیین the است که در واقع می‌تواند اسم بعدی خود که در حالت عادی در انگلیسی، ناشناس به حساب می‌آید را به حالت شناس در‌آورد. البته شمارنده a یا an هم واژه‌های دیگر این جزء از کلام می‌باشد که کلمه بعدی خود را هم نکره (ناشناس) نگه می‌دارد و هم نشان می‌دهد که درحال بررسی یک مورد از آن هستیم.

The mayors of these cities won’t give another medal. (شهرداران این شهرها مدال دیگری دریافت نخواهند کرد. )

This is a fossil. (این یک فسیل است.)

 

 

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.