کلمات فارسی در زبان انگلیسی !

کلمات فارسی وارد شده در زبان انگلیسی
۰۵ ۰۹ ۱۳۹۸

کلمات زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد که وقتی به ریشه های آنها دقت میکنیم متوجه میشویم که ریشه در زبان فارسی دارند.
بسیاری از کلمات فارسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زبان انگلیسی وارد شده است و همین طور برعکس. یعنی همان طور که کلمات فارسی در زبان انگلیسی وارد شده است تعداد محدود کلمات انگلیسی نیز در فارسی وارد شده است و ریشه های آنها انگلیسی است.
اما اشتباه نکنید، منظور این کلمات انگلیسی که ما ممکن است در طول شبانه روز به جای کلمات فارسی استفاده کنیم نیست. یکسری از کلمات فارسی ریشه در زبان انگلیسی دارند و بعضی کلمات انگلیسی در فارسی.
در این مقاله با ۲۰ عدد از کلماتی که ریشه فارسی دارند و در زبان انگلیسی از آنها استفاده میشود آشنا می‌شوید.

 

۱_اولین کلمه ی انگلیسی ” Saffron ” به معنایی زعفران که از زبان فارسی به زبان انگلیسی وارد شده است و در سراسر اروپا رایج است.

 

۲_ دومین کلمه ی انگلیسی که ریشه ی فارسی دارد کلمه ی ” Nav ” است. این کلمه در فارسی هم به معنای ناو است که بیشتر به کشتی های جنگی گفته میشود.
این کلمه از زبان فارسی به انگلیسی وارد شده است.
و همچنین کلمات” Navigate ” به معنای کشتیرانی و ” Navigable ” به معنای قابل کشتیرانی و کلمه ی ” Naval ” که به معنای وابسته به نیروی دریایی است از همین همین ریشه ی ناو آمده اند.

 

۳_ سومین کلمه کلمه انگلیسی ” chemical ” است.
این کلمه در زبان فارسی به معنای کیمیا است.
از اینجا میتوان گفت که این واژه از ایران و زبان فارسی به زبان انگلیسی منتقل شده است که علم کیمیا از کشور ایران به کشور های عربی و به این واسطه به کشور های اروپایی منتقل شده است.
پس ریشه این کلمه نیز یک کلمه ی فارسی اصیل است.

 

۴_ چهارمین کلمه انگلیسی که ریشه فارسی دارد، کلمه ی انگلیسی ” Orange ” است. این کلمه در زبان انگلیسی به معنای پرتقال و رنگ نارنجی است.
این کلمه از کلمه نارنج و ترنج در فارسی قدیم گرفته شده است و کلمه ی Orange نیز ریشه در زبان فارسی دارد.
این کلمه در فرانسه نیز ورود کرده و در فرانسه به کلمه ی orang معروف است و در زبان ژاپنی نیز به orenzi معروف است.

 

۵_کلمه ی ” Candy
این کلمه به اعتراف عموم از کلمه ی قند و کلمه ی مشابه آن یعنی کندو گرفته شده است. ریشه این کلمه ایرانی فارسی است.

 

۶_ کلمه ی انگلیسی” Botanic” به معنای بوته یک ریشه اصیل در زبان فارسی دارد و از همین کلمه بوته در فارسی کلمه ی ” Botanic ” به معنای علم گیاه شناسی به وجود آمده است.

 

۷_ واژه ی انگلیسی ” Silk ”.
این واژه به معنای ابریشم است. همچنین که این واژه در زبان انگلیسی کاربرد دارد واژه های Soie در زبان فرانسوی و کلمه ی سیرا در زبان عربی که به همین معنا معنا هستند کاربرد دارند. شاید بگویید چگونه این کلمه از زبان فارسی گرفته شده است؟
ایران در زمان های گذشته یکی از مراکز مهم تولید نخ ابریشم بوده است به همین دلیل این کلمات از کلمه ی ابریشم در زبان فارسی نشات گرفته ته شده است.

 

۸_ هشتمین کلمه، کلمه ی ” Elephant
این کلمه به طور غیر مستقیم ریشه در زبان فارسی دارد و از زبان فارسی گرفته شده است. کلمه Elephant دگرگون شده کلمه ی الفیل در زبان عربی است و کلمه الفیل عربی از واژه ی پیل در زبان فارسی قدیم گرفته شده است.

 

۹_ واژه ی ” Carcass ”. این کلمه ی انگلیسی به معنی لاشه و مردار در زبان فارسی است.
در ایران قدیم در زمانی که آیین زرتشت رواج داشت، جنازه ی مرده ها را در بالای کوه قرار میداند و آن ها خوراک کرکس ها میشدند. کلمه ی Carcass انگلیسی از کلمه ی کرکس در زبان فارسی گرفته شده است و به معنی لاشه و مردار رواج یافته.

از این مطلب نیز غافل نشوید!  ۸ روش برای به‌خاطر سپردنِ افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی

 

۱۰_ کلمه ی انگلیسی ” Colt ” به معنی کره اسب است.
(کوله) نوعی اسب است. کلمه ی کوله که نوعی اسب است در زبان پارسی قدیم دیده میشود. حتی بدون این توضیحات درباره ریشه این کلمه واژه Colt،
شباهت بسیار زیادی با کلمه ی کره در فارسی دارد.

 

۱۱_ کلمه ی ” Mouse ” به معنایی موش در زبان فارسی.
حتی ظاهر این کلمه نیز با کلمه ی موش در فارسی بسیار شباهت دارد و ریشه کلمه ی Mouse نیز فارسی است.

 

۱۲_ دوازدهمین کلمه کلمه ی Giraffe است که ریشه ی آن کلمه، کلمه ی زرافه در فارسی است.

 

۱۳_ واژه ی انگلیسی ” Canary ”. این کلمه به معنایی قناری در زبان فارسی است که میتوان گفت واژه ی Canary انگلیسی از واژه قناری در زبان فارسی گرفته شده است.

 

۱۴_ واژه چهاردهم، کلمه ی انگلیسی ” Jackal ” است.
این واژه در زبان فارسی به معنایی شغال است.
این کلمه ی انگلیسی نیز از همان کلمه ی فارسی شغال گرفته شده است و به همان معنی شغال نیز است.

 

۱۵_ کلمه ی انگلیسی ” Jungle ” از همان کلمه فارسی جنگل گرفته شده است.
ریشه ی کلمه جنگل در زبان سنسکریت است که زبان آریایی ها بوده است و این کلمه بعد ها به کشور های اروپایی منتقل شده است.

 

۱۶_ شانزدهمین کلمه ی انگلیسی که ریشه فارسی دارد کلمه ی انگلیسی ” Caravan ” است.
این کلمه انگلیسی به معنای کاروان در فارسی است و ریشه فارسی دارد و از زبان فارسی به زبان انگلیسی وارد شده است.

 

۱۷_ کلمه ی انگلیسی ” Caravansary” نیز از کلمه ی فارسی کاروانسرای گرفته شده است و ریشه در این کلمه دارد و به همین معنی نیز میباشد.

 

۱۸_ کلمه ی انگلیسی ” Devil ” نیز ریشه ای در زبان فارسی باستان دارد.
این واژه انگلیسی بر گرفته از واژه دیو در زبان فارسی است.

 

۱۹_ کلمه ی انگلیسی ” Bazaar ” که همانطور که از شکل آن پیداست از کلمه ی بازار در زبان فارسی گرفته شده است و ریشه ی آن فارسی است.
اصل تلفظ کلمه وازار در فارسی میانه و واچار در فارسی باستان است.
پس این کلمه نیز همانطور که از ظاهر آن پیداست از کلمه ی فارسی بازار گرفته شده است.

 

۲۰_ کلمه ی انگلیسی ” Lemon ” آخرین کلمه ای که در این مقاله به آن میپردازیم، به معنایی لیمو در زبان فارسی است.
واژه لیمو از ایران و زبان فارسی به کشور های فرانسه و ایتالیا و اسپانیا وارد شده و بعد از آن به کشور انگلستان و زبان انگلیسی وارد شده است. این واژه انگلیسی نیز دگرگون شده ی واژه ی لیموی فارسی است.

 

 

حال میتوان متوجه این شد که فقط ایرانی ها نیستند که از کلمات انگلیسی استفاده میکنند. بسیاری از کلمات انگلیسی نیز ریشه در زبان فارسی، این زبان کهن دارند.
امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.