دیالوگ‌های برتر سری فیلم ارباب حلقه‌ها

Lord of the rings ارباب حلقه‌ها
۲۳ ۰۲ ۱۳۹۸

پیشگفتار

ارباب حلقه‌ها یکی از بهترین و موفق ترین سری فیلم‌‌های دوران ۲۰۰۰ بوده که در مجموع ۱۷ جایزه اسکار را از آن خود کرده است. داستان این سری یک داستان افسانه‌ای در مورد یک حلقه است که سائارون (پادشاه تاریکی) برای فرمانروایی بر سرزمین میانه زمین ساخته بود. در جنگ با انسان‌ها جسم سائارون می‌میرد ولی بخاطر حلقه روح او کشته نمی‌شود. این سه فیلم اتفاقات و مصائب از بین بردن این حلقه و درعین حال جنگ‌های حق علیه باطل را به تصویر می‌کشد. از نظر فنی هم این فیلم‌ها دیالوگ محور بوده و صحبت‌هایی شعروارانه بین شخصیت‌ها رد و بدل می‌شود.

لیست دیالوگ ها

۱.

“Well, what can I tell you? Life in the wide world goes on much as it has this past Age, full of its own comings and goings, scarcely aware of the existence of Hobbits, for which I am very thankful.”

– Gandalf

خب، چه می‌توانم به تو بگویم؟ زندگی در پهنای جهان به اندازه‌ایی که دوران قدیم بوده ادامه داره، پر از رفت و آمد خودش، حتی به سختی از وجود هابیت‌ها آگاه است که من از این خیلی متشکرم.

 

۲.

“A day may come when the courage of men fails… but it is not THIS day.”

– Aragorn

یک روز می‌آید که شجاع (ترین) مردان می‌میرند… اما امروز آن روز نیست.

 

 

۳.

“The board is set, the pieces are moving. We come to it at last, the great battle of our time.”

– Gandalf

صفحه بازی درست شده، ماهی‌ها در حال تکان خوردن هستند. سرانجام ما به آن (جنگ) خواهیم آمد، بزرگترین رویارویی دوران ما!

 

 

۴.

“The Ring has awoken, it’s heard its masters call.”

– Gandalf

حلقه بیدار شده و صدای اربابش را می‌شنود!

 

 

۵.

Smoke rises from the Mountain of Doom, the hour grows late, and Gandalf the Grey rides to Isengard seeking my counsel. For that is why you have come, is it not?

– Saruman

از کوه عذاب دود بلند می‌شود، ساعت دیر می‌شود و گندالف خاکستری دارد به سمت من می‌آید تا مشاوره من را بگیرد. برای همین این‌جا آمده‌ای، مگر نه!

 

 

۶.

Shortcuts make delays, but inns make longer ones

از این مطلب نیز غافل نشوید!  پنج راه برای برداشتن گامی بزرگ در جهت ترقی دادن کیفیت یادگیری زبان

— Frodo

میانبرها باعث وقفه می‌شوند ولی کاروان‌ها (فاصله زمانی را) بلندشان می‌کنند.

 

 

۷.

“Three Rings for the Elven-kings under the sky,

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

Nine for Mortal Men, doomed to die,

One for the Dark Lord on his dark throne

In the Land of Mordor where the Shadows lie.

One Ring to rule them all, One Ring to find them,

One Ring to bring them all and in the darkness bind them.

In the Land of Mordor where the Shadows lie.”

سه حلقه (وجود دارد) برای یازده پادشاهی زیر آسمان

هفت تا برای پادشاهان کوتوله در سالن سنگی خودشان

نه تا برای مردان فانی که حکمشان مرگ است

یکی برای ارباب سیاه در تخت سیاهش

در سرزمین موردور جایی که سایه‌ها دروغ می‌گویند.

یک حلقه (وجود دارد) برای حکمرانی به همه آن‌ها، یک حلقه برای پیدا کردن بقیه

یک حلقه برای جمع آوری آن‌ها و قایم کردن آن‌ها در تاریکی.

در سرزمین موردور جایی که سایه‌ها دروغ می‌گویند.

 

 

۸.

“Your time will come. You will face the same Evil, and you will defeat it.”

– Arwen

وقت تو رسیده. تا با همان شیطان روبرو شوی و او را شکست بدهی.

 

 

۹.

A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to.

— Gandalf

یک جادوگر دیر نمی‌کند، فرودو بگینز. مگر زودتر (برسد). وقتی دقیقا زمانی می‌رسد که به معنای (همین جمله) برسی.

 

 

۱۰.

Aragorn: ’What do you fear, lady?’

Éowyn: ‘A cage. To stay behind bars, until use and old age accept them, and all chance of doing great deeds is gone beyond recall or desire.’

آراگون: از چه می‌ترسی بانو؟

ائووین: قفس. برای پشت میله‌ها ماندن تا زمانی که استفاده و کهنسالی آن را قبول کند، و (همچنین) تمام شانس انجام کارهای عالی که فراتر از تمایل یا به‌خاطر آوردن است.

 

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.