کلماتی در انگلیسی که با با تلفظی یکسان معنای متفاوتی دارند (Homophones)

homophones
۰۲ ۱۰ ۱۳۹۷

Homophones کلماتی هستند که تلفظ مشابهی دارند اما نوشتار و معانی مختلفی دارند. بدیهی است که به دلیل تلفظ، این موضوع هنگام صحبت کردن اهمیت نخواهد داشت. اما در هنگام نوشتن مقاله، یک ایمیل، یا نامه‌، این موضوع بسیار مهم می شود.​

همچنین دانستن برخی از معانی کم‌تر رایج به شما کمک خواهد کرد تا انگلیسی خود را به سطح بعدی ببرید. ما در موسسه زبان آفاق وقت شما را با ارائه دادن مثال های کم اهمیت تلف نمی‌کنیم. در عوض، چند مثال می‌زنیم که به وضوح، معانی آن‌ها و برخی فنون برای به یاد آوردن املای صحیح را به شما نشان می‌دهد! ​پس با ما در موسسه زبان آفاق همراه باشید:

برخی از Homophones های مهم انگلیسی:

Write, Right, and Wright

Write یک فعل به معنای نوشتن می باشد. مثال:

.Ali writes (apple) with his right hand

Right: کاربرد های مختلفی دارد. مثال:

While learning a new language you have to stop worrying about being right all the time.

My house is up ahead on the right.

The United States and Canada share a border, rightYes, they do!

Women didn’t have the right to vote until 1920.

What are you doing right now? Well, I broke my right hand yesterday riding my bike so I’m trying to write an essay with my left hand.

Wright: این نوشتار برای برای نام خانوادگی استفاده میشود. مثال:

.The Wright Brothers built the first airplane

New and Knew:

new: به معنای جدید

Knew : گذشته فعل know می باشد. مثال:

.I already knew the difference between knew and new

.Did you hear that the new iPhone will have Face ID? I knew about that last week

!I went hiking in my new shoes and now they’re dirty

از این مطلب نیز غافل نشوید!  راه‌کارهای تقویت زبان انگلیسی برای افراد پرمشغله

.Astrologists are constantly discovering new galaxies

Ate and Eight:

Eight: به معنای عدد ۸ میباشد.

Ate: گذشته فعل Eat میباشد.مثال:

Each elephant ate eight Eggs.

Hear and Here:

Hear : به معنای شنیدن

Here: به معنای اینجا (ولی لزوما اینجا فیزیکی نیست)

I’ll be here all-day long.

Here, I’ll hold it while you’re on the phone.

Now here’s what I’ve been looking for!

Here are some common examples.

Weather and Whether:

Weather: به معنای آب و هوا

Wheather: به معنای خواه، چه

.Do you know whether the dog is a he or a her

Do you know whether he is coming? No, he is going to see her instead

.I’m eating ice cream tonight whether you like it or not

.I’m going to the park whether the weather is good or bad

آیا با خواندن این مقاله متوجه اختلافات معنایی آن ها شدید؟

آیا می توانید جمله ای بنویسید که حاوی homophone در ۲ معنی باشد؟

آیا به homophone های دیگری برخورد کردید؟

به نظر شما کدامیک از homophone های بالا سخت تر از بقیه بود؟

ما را در کامنت مطلع کنید.

در آخر این که Homophones در ابتدا دارای کمی پیچیدگی ظاهری هستند ولی با استمرار در تکرار کردن نحوه نوشتار آن ها به آسانی موفق خواهید شد آن ها را یاد گرفته و در جملات خود استفاده کنید.

تهیه و ترجمه شده توسط موسسه زبان آفاق

 

 

 

 

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.