تفاوت Fun و Funny

۲۵ ۱۱ ۱۳۹۷

تا حالا این دو کلمه برایتان گیج کننده بوده است؟ کدامیک از آن‌ها مفهوم درست را به مخاطب می‌رساند؟ در نگاه اول ممکن است هر دو به یک معنی و هر دو در حالت صفت به معنی بامزه یا مفرح به‌نظر بیایند ولی تفاوت زیادی بین این دو کلمه وجود دارد که در ادامه مطلب تفاوت Fun و Funny را توضیح خواهیم داد.

 

تفاوت Fun و Funny :

هم کلمه Fun و هم Funny صفت هستند و مفهوم بامزه یا خنده‌آور را به مخاطب می‌رساند اما Fun بیشتر به‌عنوان اسم و حتی در مواردی فعل استفاده می‌شود و مفهوم خوشی، شاد، بامزگی و سرگرمی را با خود دارد. در مواردی خاص هم می‌توان به عنوان مترادف joke استفاده کرد که معنی آن در فارسی «شوخی کردن» است. حالا مواردی را با مثال خواهیم گفت که تفاوت را بیش از پیش متوجه شوید.

 

.Example: He’s a very funny man. Every time I see him, he makes me laugh

معنی: او مردی بسیار خنده‌دار است. هربار که او را می‌بینم، باعث خنده من می‌شود.

اینجا بیشتر به معنای عجیب و خنده‌دار است.

 

.Example: Breaking your leg is not funny

معنی: شکسته شده شدن پای تو اصلا خنده‌دار نیست.

اینجا Funny مفهوم جدی و دردناک را می‌رساند که اصلا خنده‌دار نیست. در نتیجه Funny می‌تواند معنای سخت و غیرعادی هم معنا بدهد.

 

.Example: I think there was something wrong with that food. It tasted funny

معنی: من فکر می‌کنم چیزی اشتباه درمورد آن غذا وجود دارد. بنظر خنده‌دار می‌آید.

اینجا Funny اصلا خنده‌دار نیست و قرار نیست شما بعد از شنیدن این جمله بخندید. پس باعث احساس منفی به‌علت شرایط بوجود آمده می‌شود.

 

.Example: I felt funny when I realised that everyone was watching me

معنی: وقتی فهمیدم که همه مرا نگاه می‌کنند، احساس خنده‌داری کردم.

وقتی اشتباهی در حال وقوع است هم می‌توانیم از Funny استفاده کنیم.

 

از این مطلب نیز غافل نشوید!  ۱۰ روش ساده قبولی در آزمون‌های انگلیسی بخش۲

.Example: My phone went funny and I couldn’t make a call

معنی: گوشی من عجیب (خراب) شده بود و من نمی‌توانستم تماس بگیرم.

در حالت غیر‌رسمی و دوستانه وقتی از Funny استفاده می‌شود، می‌تواند وقتی که می‌خواهیم شرایط را عجیب و غیرقابل پیشبینی و بدون تقصیر نشان دهیم، نیز استفاده شود. برای مثال در اینجا بیشتر بهانه خراب شدن گوشی را برای رفع مسئولیت خود استفاده کرده است.

 

!Example: I love visiting new countries, it’s always fun

معنی: من دوست دارم کشورهای جدیدی را ببینم، این همیشه برای من یک تفریح بوده.

در شرایط کلی کلمه Fun معنای تفریح می‌دهد و اینجا هم مثل همیشه مفهوم مشابهی دارد.

 

!Example: Good luck for your football game, but more importantly, have fun

معنی: برای بازی فوتبال آرزوی خوش‌اقبالی می‌کنم، اما مهم‌تر از آن خوش باش.

اصطلاح !Have fun یکی از مهم‌ترین اصطلاحاتی است که از این کلمه استفاده می‌شود.

 

.Example: Julia is a fun person! She’s really fun to be around, she always has crazy ideas for things to do

معنی: جولیا یک شخصیت مفرح است و در این اطراف شخصیتی به این بامزگی نیست و همیشه فکرهای دیوانه‌واری برای انجام دارد.

اینجا دو معنای آن را می‌توان دید که اولی صفت است ولی دومی اسم بوده و مفهوم بامزگی یا سرگرم‌کننده را می‌رساند.

 

نتیجه‌گیری

استفاده از این دو کلمه استفاده خاص خود را دارد و بهتر است تفاوت Fun و Funny را دانسته و  از این کلمات به جا استفاده کنیم.

تهیه شده توسط موسسه زبان آفاق

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.