اسم مرکب در انگلیسی

اسامی مرکب و ساختار گرامری آن‌ها در انگلیسی
۰۳ ۰۱ ۱۳۹۸

پیشگفتار

در انگلیسی کلمه مرکب یعنی کلماتی که از دو یا چند کلمه درون خود تشکیل شده‌اند و یک معنای واحد را تشکیل می‌دهند و در کل یک کلمه خاص به حساب می‌آید. حال اسم مرکب یکی از آن‌هاست که هرچند می‌تواند از اجزای غیر اسم همچون صفت تشکیل شود، به یک مکان یا شخص یا چیزی گفته می‌شود. حالا ما در آفاق برای شما ساختار تمام حالت‌های آن را تفسیر خواهیم کرد. با ما باشید.

 

اسم مرکب چیست؟

در طول تاریخ و حتی امروزه، وقتی یک چیز جدید اختراع می‌شود یا کشف می‌شود یا…  برای اسم گذاری آن معمولا اسم جدیدی را تعریف می‌کنند. این اسم جدید یا اسم ساده است که از یک قسمت تشکیل شده یا از ترکیب دو یا چند قسمت تشکیل شده که به آن‌ها اسم مرکب می‌گویند.

ساختار اسامی مرکب

اسم مرکب در انگلیسی به اشکال مختلف استفاده می‌شود و ممکن است که یا سرهم باشند و یا با فاصله نوشته شوند یا با کمک هایفن (همان خط فاصله ولی قابل استفاده در داخل کلمات) به یک معنای واحد برسند. البته کلماتی را هم ممکن است پیدا کنید که از هردو یا حتی هرسه ساختار استفاده می‌کنند که یا به دلیل تفاوت در آمریکن یا انگلیش است یا هردلیل دیگری از جمله غلط‌املایی. در ادامه ساختارها را نشان می‌دهیم:

Closed form (سرهم)

Keyboard, Butterfly, Grandmother, Elsewhere, Upside, Together, Sunflower, Crosswalk, Become, Basketball, Moonlight, Football, Railroad

Open form (با فاصله)

Post office, Real estate, Middle class, Full moon

Hyphenated compound (با خط فاصله)

One-half, Mother-in-law, Eighty-six, One-third, Merry-go-round, Well-being, Mass-produced, Over-the-counter

 

ترکیب‌ها

اسامی مرکب در انگلیسی معمولا همانند ترکیب‌های وصفی یا اضافی که کلمه اول کلمه دوم را تعریف یا مشخص می‌کند، برای مثال Cameraman (مرد فیلمبردار) که از دو جز Camera و Man تشکیل شده، کلمه camera به معنای فیلم، درواقع مردی را توضیح می‌دهد که در حال گرفتن فیلم بوده و درنتیجه به او می‌توان گفت Cameraman. البته همیشه این‌طور نیست، برای مثال brother-in-law یعنی برادرناتنی، قسمت دوم و سومش، توضیحی برای حالت کلمه اول هستند که درواقع طبق قانون (همان ناتنی بودن) برادر بودنش را نشان می‌دهند. درضمن، تفاوت ترکیب اضافی یا وصفی با اسامی مرکب در نوع اشاره آن‌هاست و به‌طور کلی اسم مرکب اکثرا ترکیب‌هایی است که بسیار متداول و یا مختص یک نفر شده‌اند.

از این مطلب نیز غافل نشوید!  ۱۰ راه برای یادگیری زبان با گوشی هوشمند (قسمت 2)

Noun + noun

Bedroom, water tank, Motorcycle, printer cartridge, policeman, Popcorn

Noun + verb

Rainfall, haircut, breakfast, sunrise

Verb + noun

Breakfast, washing machine, driving license, swimming pool

Adjective + noun

Full moon, blackboard, dry-cleaning, Public speaking, greenhouse, Grandmother, Ice-cream

Noun + Adjective

truckful

Noun + preposition

 Love-in, hanger-on, passer-by

Preposition + noun

Underworld, bystander, onlooker, online, overdue, outside, outdoor, past lives

Adverb + Verb

Output, intake,

Verb + Adverb

Takeover, checkout, check-up

Noun + prepositional phrase

Mother-in-law,

 

نکات دیگر

تلفظ اسامی مرکب بدون وجود صحبت در مورد جای استرس بی‌معنیست. چرا که در اسامی مرکب معمولا استرس در سیلاب اول تعیین می‌شود. درمواردی که می‌توان این اسامی را ترکیب اضافی درنظر گرفت هم تفاوت استرس در سیلاب اول یا اتمام کلمات تعیین می‌شود.

حالت جمع هم s جمع در انتهای اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین کلمه‌ها اضافه می‌شود برای مثال Sisters-in-law یا passers-by یا toothbrushes.

 

سخن پایانی

استفاده از این کلمات در انگلیسی و فارسی تفاوت بسیار کمی دارد و بیشتر در ساختار تفاوت دارند اما همانطور که اکثر ما آشنا به ساختار این کلمات (اسم مشتق) نیستیم، انگلیسی‌زبانان بومی هم نمی‌دانند. پس بهتر است این کلمات را حفط کنید.

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.