تفاهم نامه موسسه زبان آفاق با شهرداری تهران

قرارداد آفاق با شهرداری
۰۳ ۰۷ ۱۳۹۸

بنابرعقد قرارداد همکاری بین موسسه آفاق وشهرداری استان تهران طبق مفاد قرارداد از این پس کلیه پرسنل محترم شهرداری استان تهران وخانواده محترمشان با ارائه معرفی نامه معتبر از سازمان شهرداری استان تهران میتوانند ازخدمات آموزشی موسسه زبان خانه آفاق (کلیه شعب) با تخفیف ۳۰ درصد استفاده نمایند.

از این مطلب نیز غافل نشوید!  دوره آمادگی آزمون بین المللی CPE یا CEFR Level C

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.