IELTS

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۰٫۱۰

بخش شنیداری آیلتس (IELTS Listening)

  آزمون کتبی با Listening  آغاز می شود که شامل ۴ بخش است و در مجموع ۳۰ دقیقه زمان به آن اختصاص پیدا می کند. علاوه بر آن در پایان ۱۰ دقیقه زمان برای انتقال پاسخ ها به پاسخنامه در نظر گرفته شده است. بخش اول: مکالمه ای بین دو نفر در مورد یک موضوع […]
یادداشت مطالعه بیشتر
محتوا های آموزشی اینستاگرام آفاق را از دست ندهید!کلیک کنید
آموزشگاه زبان آفاق