کلماتی که شکسپیر ابداع کرد

۰۵ ۱۱ ۱۳۹۷

پیشگفتار

زبان انگلیسی وام دار وجود شخصیتی به نام شکسپیر است. همان‌طور که اینجا در ضمن آوردن تعدادی از نقل‌قول‌هایش گفتیم، او نمایش‌نامه‌نویسی بود که توانست هم دنیای ادبیات نمایشی انگلستان را متحول کند هم توانست با ابداع کلمات و جمله‌بندی‌های خاص یکی از افراد مهم درباره زبان انگلیسی به‌شمار بیاید که توانسته زبان انگلیسی را تغییر بدهد و برای همین هم شکسپیر را پدر زبان انگلیسی مدرن نامیده‌اند.

چگونگی ابداع

شکسپیر بیش از ۱۷۰۰ کلمه برای انگلیسی زبانان اختراع کرد که اکثر آن‌ها بعد از گذشت بیش از چهارصد سال همچنان متداول هستند. او با تبدیل فعل به صفت، تبدیل اسم به فعل، ترکیب کلماتی که هیچ‌وقت با هم ترکیب نشده بودند، اضافه کردن پیشوند و پسوند و کلمات طراحی شده از کلمات واقعی توانست کلمات جدیدی بسازد که امروزه بسیار متداول هستند مانند کلمه airless که مفهوم خلا را می‌رساند. در جدول زیر برای شما ضمن آوردن صد کلمه مهم از آن لیست، مترادف‌های فارسی آن‌ها را هم نوشته‌ایم.

 

لیست کلمات ابداع شده توسط شکسپیر:

 

Academeآکادمی، دانشگاه
Accusedمتهم
Addictionاعتیاد
Advertisingآگهی
Amazementشگفتی
Arouseتحریک کردن
Assassinationترور
Backingپشتیبانی
Banditراهزن
Bedroomاتاق خواب
Beachedبافت، به گل نشسته
Besmirchلکه دار کردن
Birthplaceمحل تولد
Blanketپتو
Bloodstainedخون‌‌آلود
Buzzerخمار
Cakedبه شکل کیک درآوردن
Caterتهیه کرد، آذوقه رساندن
Championبرنده
Circumstantialغیرمستقیم
Cold-bloodedخونسرد
Compromiseتوافق، سازش
Consanguineousخویشاوند
Countlessبدون شمارش
Criticبحرانی
Dauntlessسرانداز، بی‌باک
Dawnسپیده‌دم
Deafeningپرسروصدا
Discontentگله و نارضایتی
Disheartenنومید کردن، دلسرد کردن
Druggedتحت تاثیر دارو
Dwindleتحلیل رفتن
Epilepticغشی
Equivocalدارای ابهام
Elbowزانو، آرنج
Excitementشور و هیجان
Exposureافشا، در معرض …. قرار گرفتن
Eyeballتخم چشم
Fashionableشیک و خوش‌لباس
Fixtureپایه
Flawedرخنه، خدشه
Frugalباصرفه، اندک
Generousبخشنده
Gloomyغمناک
Gossipشایعه
Green-eyedحسود
Gustخستگی
Hintاشاره
Hobnobخودمانی
Hurriedشتاب‌زده، عجول
Impedeمانع
Impartialبی‌طرف
Invulnerableرویین‌تن
Jadedخسته، اسب خسته
Labelبرچسب، لقب
Lacklusterتاریک&  بی‌نور
Laughableخنده‌دار
Lonelyتنها
Lowerپایین
Luggageبار سفر
Lustrousرخشان
Madcapبچه شیطان
Majesticبزرگ، شاهانه
Marketableقابل فروش
Mimicتقلید کردن
Mountaineerکوه نورد
Negotiateمذاکره کردن
Noiselessساکت
Obsceneکریه، زشت
Obsequiouslyچاپلوسانه
Odeقصیده
Olympianآسمانی، المپین
Outbreakشیوع
pricelessبی‌قیمت
Pedantفضل فروش، عالم نما
Premeditatedعمدی
Pukingاستفراغ
Radianceتششع
Rantبیهوده‌گویی
Remorselessبی‌قیدوشرط
Savageryخشونت
Scuffleمشاجره
Secureامن
Skim milkشیر غلیظ (خامه گرفته شده)
Submergeغرق شدن
Summitاوج، قله
Swaggerکبر فروشی، با تکبر راه رفتن.
Tortureشکنجه، عذاب
Tranquilآسوده، بی‌دغدغه
Undressلباس کندن
Unrealغیرواقعی
Variedمتنوع
Vaultingخرک، جست زدن
Worthlessبی‌ارزش
Zanyآدم لوده و ابله
Gnarledگره‌دار و پیچ‌خورده
Grovelبه خاک افکنده  شدن،پست شدن
Airlessبدون هوا، خلا
Eventfulپرحادثه
Retirementبازنشستگی
از این مطلب نیز غافل نشوید!  10 جفت کلمه‌های انگلیسی شبیه به هم - بخش اول

امیدواریم از این کلمات در تمرینات زبان خود استفاده کنید.

تهیه شده توسط موسسه زبان آفاق

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

  • Wonder ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

    عالی بود ممنون
    پس یه جورایی میشه گفت نصف ادبیاتشونو ممنونه شکسپیرن