لغات مرتبط با آب و هوا Learn English: Weather words

۱۰ ۰۴ ۱۳۹۷

گرم یا سرد ، آفتادی یا طوفانی وضعیت آب و هوا بر زندگی ما تاثیرگذار است به همین جهت باید از نگاه نزدیکتر به در زبان انگلیسی به آن بپردازیم.
موسسه زبان آفاق به معرفی تعدادی از این دست لغات و اصطلاحات در زبان انگلیسی می پردازد.

واژه ‘weather’ به معنی وضعیت آب و هوای و شرایط جووی می‌باشد.Learn English: Weather words
‘weather forecast’ به معنی پیشبینی وضعیت آب و هوای و شرایط جوی است که به وسیله ‘meteorologist’ (کارشناس آب و هوا ) پیشبینی میشود

مثال

“Check the weather forecast before heading out so you don’t get caught in the rain.”

واژه temperature نشاندهنده میزان سردی یا گرمی آب و هوا میباشد و ما برای محاسبه آن از درجه celsius که با ‘°C’ نشان میدهیم استفاده میکنیم

مثال

“When the temperature goes over 30°C, I go to the beach for a swim.”

 

شرایط seasons (فصل ها) در انگلیسی به ترتیب زیر میباشد و برای فهم بیشتر آنها توضیحاتی در موردشان داده شده است

summer, autumn, winter and spring

‘Summer’ refers to the hottest part of the year.

‘Autumn’ falls between summer and winter. This is the season when leaves fall from trees, so parks will be covered in leaves.

‘Winter’ is the coldest part of the year.

Sometimes you may experience a rainy or windy day.

When it’s raining non-stop, we can say it is a ‘rainy day’. When there are strong winds, we can say it’s a ‘windy day’.

‘Spring’ is when it begins to get warmer and flowers start to bloom.

حال چند مثال از گفت و گو و مباحثه در مورد آب و هوا و فصول…

“My favorite season is summer because it’s not cold like winter. It’s the best time to enjoy the outdoors, but it can get too hot at times.

از این مطلب نیز غافل نشوید!  مجموعه دیالوگ های مشهور (دیالوگ های سری سوم)

Spring comes right after winter and all the flowers are in full bloom.

Autumn is beautiful too, but it’s a reminder that winter is around the corner, so it’s best to enjoy that period before the chilly winds hit you.”

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.