CAE

  دومین و مورد استقبال ترین مدرک زبان انگلیسی از سری امتحانات کمبریج  CAE می باشد این امتحان در سطح…

CPE

  این دوره  بالاترین دوره زبان انگلیسی می باشد که در سراسر جهان ارائه می شود و شرکت و دریافت…

FCE

  اولین مدرک دوره های بالای دانشگاه کمبریج دورۀ  FCE  می باشد . در طول این دورۀ نه ترمی زبان…

IELTS

همانگونه که از نام این دوره بر می آید ، IELTS در جهت آمادگی شرکت در این دوره امتحان بین…

Pre-FCE

ین دورۀ شش ترمی جهت آشنایی با ساختار اولین آزمون سطوح بالای کمبریج طراحی شده است . این دوره پیش…