Pre-Primary

دوره های آموزشی انگلیسی کودکان (۹ ساله)  (Pre-Primary) (YL (1-5 از آن جا که بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی دوران…

رایگان!

Pre-Primary

از آن جا که بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی دوران کودکی و نیز مهمترین امر در یادگیری جذابیت و ایجاد…

رایگان!

Primary

پس از پایان دوره Pre-Primary  و یادگیری صدا ها و حروف و جملات ساده، نوبت به یادگیری ساختار های زبان…

رایگان!

Primary

از آنجا که تطابق مناسب مطالب آموزشی با گروه های سنی مختلف نقش بسیار موثری در فرآیند یادگیری دارد، لذا…

رایگان!

YL-Primary

پس از پایان دوره Pre-Primary  و یادگیری صدا ها و حروف و جملات ساده، نوبت به یادگیری ساختار های زبان…

500,000 تومان