مسابقه کتابخوانی آفاق

LANGUAGE CENTER

مهلت ثبت نام : از ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰  آبان ۱۳۹۷

هزینه ثبت نام : رایگان

متقاضیان به یکی از شعبات آفاق مراجعه کرده و مسئول شعبه ضمن ثبت نام آن ها، با توجه به لیست زیر کتاب داستان مربوط به سطح آن ها را اعلام خواهند کرد.

  • سطح : YPEC 1-7 ← کتاب : Circles
  • سطح :  YMEC 1-2 , YPEC 8-13  ← کتاب : Phobias and fortitude
  • سطح : Pre-FCE , FCE  ← کتاب : Around the world with a chili

مسابقه به صورت کتبی در آذر ماه به صورت کتبی در سه سطح برگزار خواهد شد و به نفرات برتر در  آزمون هر یک از کتاب ها  به ترتیب نفر اول ۱۵۰ هزار تومان، نفر دوم ۱۰۰ هزار تومان و نفر سوم ۵۰ هزار تومان جایزه اهدا خواهد شد.

در صورت کسب امتیاز مساوی در رده های برتر ، بین آن ها مسابقه دور دوم برگزار می شود.

از این قسمت می توانید کتاب ها را دانلود کنید:

 

آموزشگاه زبان آفاق