جلسه دوم و سوم دوره ی ارتقا کیفیت ارتباط با مشتریان آفاق

۰۱ ۱۱ ۱۳۹۶

جلسه دوم و سوم 

در ادامه برگزاری دوره ی آموزش  پرسنل٬ دومین جلسه با حضور همکاران دفاتر ثبت نام و منشی ها در روز چهارشنبه ۹۶/۱۰/۲۰ با موضوع تحلیل زبان بدن با هدف ارتباط موثر با مشتری و موضوع پنج دشمن کار تیمی و جلسه سوم با موضوع حفظ و پایش مشتری و ارائه خدمات برتر بر اساس  مدل  Prompt  در جهت حفظ و حضور موثر در بازار خدمات آموزشی در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ توسط مدیر امور اداری و منابع انسانی ٬جناب آقای فرنوش برگزار گردید .

 

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.