یادگیری زبان در بزرگسالی

LANGUAGE CENTER

یادگیری زبان در بزرگسالی
۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱

آیا افراد بزرگسال نیز میتوانند زبان انگلیسی را یاد بگیرند، و فرق آنها با کودکان در چیست؟

بسیاری از افراد بزرگسال به علت شغلی که دارند، نیاز دارند که زبان انگلیسی را یاد بگیرند. یا اینکه میخواهند به کشوری انگلیسی زبان سفر کنند و به مسلط بودن به زبان انگلیسی نیاز دارند، پس به این فکر می افتند که زبان انگلیسی را یاد بگیرند اما بعد از گرفتن این تصمیم سوالی از […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق