هادی کیهانی

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۰٫۲۱

مکالمه زبان بدون تمرین در مدت کوتاه

در یادگیری مکالمه زبان بسیاری در فکرند که چگونه می توان زبانی را که نمی‌دانند در کوتاه ترین زمان و یا حتی بدون صرف زحمت و یا وقت فرا گیرند. آگهی‌های رنگارنگی که این افراد را به خود جلب می‌کند نیز به آن‌ها وعده‌هایی از قبیل یادگیری زبان هدف تنها با صرف کمتر از پنج […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق