روش فراموشی

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۸٫۰۵٫۲۳

روش فراموشی برای یادگیری بهتر

 نقش موثر فراموشی در یادگیری چیست؟  فراموشی، واژه ای که در هنگامی که به گوش هر کسی میرسد واژه بدی بنظر میرسد ولی طبق بررسی ها این واژه بر خلاف آنچه در باور عموم جای گرفته کاملا عمل لازم و مثبتی است. اگر این فراموشی مدیریت شود، در طی زمان میتواند باعث بهتر شدن کیفیت […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق