نشانه‌های نقطه‌ گذاری در انگلیسی (punctuation)

نشانه گذاری
۱۸ ۰۹ ۱۳۹۷

نشانه‌های نقطه‌ گذاری (به فارسی، نشانه‌های سجاوندی، به انگلیسی، punctuation marks) درواقع برای مشخص کردن جمله و یا مفهوم و نقش آن در نوشتار به کار می‌روند.در اکثر مواقع هنگام خواندن متن، بعضی از این نشانه‌ها صرفا نقش نگارشی دارند ولی بعضی دیگر در خوانش آن هم تاثیر دارند. برای مثال، comma یا ویرگول وقتی در بین جملات باشند، باید مقداری مکث کرد. یا جملاتی که Question mark یا علامت سوال دارند، لحن جمله، پرسشی می‌شود. غالباً نشانه‌های نقطه‌ گذاری کاربردی همانند زبان فارسی دارند ولی گاهی کاربردی متفاوت و یا اضافه‌تر دارند زیرا اکثر این علامت‌ها همانند علامت سوال در فارسی وجود نداشتند و از زبان‌های لاتین به فارسی آمده‌اند. در جدول زیر تعدادی از نشانه‌های نقطه‌ گذاری را می‌آوریم و مهم‌ترین استفاده آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

انواع نشانه‌های نقطه‌ گذاری :

نام شکل                                 تعریف                                 مثال
Full stop (نقطه)    (.)
 • در پایان جمله‌های غیر پرسشی و آن‌هایی که علامت تعجب نمی‌خواهند.
 • پس از حروف اختصاری
 • ممیز
 • آدرس‌های اینترنتی
.I can’t remove this punctuation

.etc

۱۱.۸

www.afaq-lc.ir

Comma (ویرگول)   (,)
 • برای جدا کردن قسمت‌های جمله‌های مرکب و در نتیجه باعث مکث می‌شود.
 • بین چند مضاف‌الیه (یا چند صفت) در جمله
 • جداکننده موارد لیست در جمله (بین دو مورد آخر and به‌کار برده می‌شود.
 • جدا کننده سه‌رقم سه‌رقم در اعداد
 • قبل و بعد جمله معترضه
If I win this tournament, she will buy this car for me.

He bought an old, red, open-top car.

Chairs, table, salt, candles, spoons and forks

۱۲۳,۶۷۵,۸۹۳.۹۸

Sarah, my old friend, can speak English very well.

Semicolon (نقطه ویرگول)    (;)
 • در عباراتی که دوجمله شبیه به هم ولی مستقل وجود دارد می‌توانیم بین آن‌ها از این نشانه استفاده کنیم.
Josef likes coffee; Mary likes tea
Colon (دونقطه)    (:)
 • نشانگر جمله نقل قول
 • قبل از یک لیست به‌عنوان نشانگر آن
 • بین دو عبارت که عبارت دوم نتیجه یا معلول جمله اول است.
Writers’ will buy: book, notebook, pen, posters and some papers.

We had to cancel the party: too many people were .sick

Exclamation mark(علامت تعجب)
   (!)
 • هنگامی که جمله یا عبارت، احساسات قوی را منتقل کند، مثل تعجب، عصبانیت، غافلگیری و لذت
 • در انتهای جملات غیر پرسشی ولی با ساختار پرسشی که به درست بودن عبارت با ساختار پرسشی آن اشاره داشته و به‌نوعی بر آن تاکید دارد.
 • در نامه‌های خیلی غیررسمی، می‌توان در آخر جملات یک یا چند علامت تعجب به‌کار برد.
!Stop

.(How fast the car is! (The car is so fast

!!!I wanna meet him. He is so lovely

Question mark (علامت سوال)    (?)
 • در انتهای جمله پرسشی
?How much money did you transfer

?Snow isn’t green, is it

Apostrophe    (‘)
 • برای مشخص کردن مالکیت همراه با s
 • حالت ادغام شده فعل کمکی با فاعل
 • برای خلاصه کردن بعضی اسامی خاص که حالت خلاصه هم متداول است.
 • برای نشان دادن کلماتی که معمولا جمع نشان داده نمی‌شوند (حتی اگر خود اعداد را هم جمع در نظر بگیریم).
Maryam’s Book

We have → We’ve

Telephone → ‘Phone

A’s (some A letters)

۱۹۵۰’s (years between 1950 and 1960)

Double Quotation Mark/

Single Quotation Mark (گیومه)

“ss”

 ‘ss’

 • نقل قول
 • وقتی نام فیلم یا کتاب یا کلمه ویژه‌ای داریم می‌توانیم آن را داخل این نشانه‌ها می‌گذاریم. (در مواردی هم آن را با فونت کج یا italic می‌نویسند.)
 • وقتی قسمتی (جمله‌ای، بندی) از متن یا کتابی را در یک متن می‌آوریم و به‌گونه‌ای وام می‌گیریم.
 • وقتی می‌خواهیم در داخل این نشانه‌ها دوباره از این نشانه استفاده کنیم بهتر است از دیگری استفاده کنیم تا با هم اشتباه گرفته نشوند.
”?Ali said: “How are you

‘Romeo and Juliet’ is a good tragedy written by Shakespeare.

In “The Cambridge Encyclopedia of The English Language”, David Crystal argues that punctuation .plays a critical role in the modern writing system

“.He said to her: “I thought ‘Titanic’ was a good film

 

Hyphen*    (-)
 • در بعضی کلمات مرکب
 • در صفت‌های چند‌قسمتی در ترکیب‌های صفتی
 • بعد از پیشوند خاص (ex-,self-,non-,…)
 • برای نوشتن اعداد دورقمی یا کسری به حروف
 • وقتی کلمه‌ای در آخر خط ناقص جا شود، در انتهای خط یک خط فاصله گذاشته و بقیه حروف را در خط بعدی می‌نویسیم.
ice-cream

four-year-old boy

Self-esteem

Twenty-one

The directors asked

for a more coven-

int location.

Dash*   (—)
 • جداکننده جملات معترضه
 • قبل از جمله‌ای که سرانجام جمله قبلی باشد.
The friends—Richard and John—are visiting Jane.
Slash** (Forward Slash)    (/)
 • جایگزین کلمه «یا» (or)
 • نشانگر عدد کسری
 • در یکاها به مفهوم «بر» یا «تقسیم بر» (per)
 • در بعضی اختصارات
 • جداکننده سال، ماه و روز
 • در آدرس‌دهی وب (URL)
(Sir/Madam (Sir or Madam

۲/۷(two sevenths) 1/10(one tenth)

(km/h (kilometers per hour

(n/a (not applicable

۲۱/۱۱/۱۹۹۴ (۲۱th November 1994)

/https://afaq-lc.com/category/articles

ترجمه شده توسط موسسه زبان آفاق

 

از این مطلب نیز غافل نشوید!  6 راه برای بهبود مهارت نوشتاری (Writing)

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.