IELTS

admin-ajax.png

دوره تخصصی IELTS

همانگونه که از نام این دوره بر می آید ، IELTS در جهت آمادگی شرکت در این دوره امتحان بین المللی می باشد .

امتحان  IELTS  که در ایران نیز برگزار می شود میزان دانش و آمادگی زبان انگلیسی شرکت کنندگان آن را برای حضور در دانشگاههای انگلیسی زبان دنیا و یا مهاجرت به خارج از ایران را می سنجد بسیاری از شرکتهای خارجی در داخل و یا خارج از ایران نیز برای استخدام از داوطلبان می خواهند که در این امتحان شرکت کنند .

این امتحان  به دو صورت Academic  برای حضور در دانشگاهها و پذیرش گرفتن و General Training  برای مهاجرت و استخدام برگزار می گردد . این امتحان ردی و یا قبولی نداشته و تنها سطح آمادگی شرکت کنندگان را می سنجد . در کارنامه IELTS  که از طرف مرجع صادر کننده آن دانشگاه کمپریج انگلستان فرستاده خواهد شد نمرات چهار مهارت Speaking ، Listening   ، Reading   ، Writing  از صفر تا نه (۹-۰ ) درج خواهد شد .

اعتبار مدرک IELTS  از تاریخ صدور آن دو سال می باشد .

در آفاق دورۀ آمادگی IELTS  در هفت ترم به صورت نیمه فشرده انجام خواهد شد و آموزش به همراه پک های مختص این دوره که طراحی واحد آموزش آفاق می باشد انجام می شود .

عزیزانی که مایل به شرکت در این دوره تنها در آخر هفته می باشند باید زمانی حدود یک سال در این دوره را سپری کنند .

این عزیزان پس از مشاوره در شعب می توانند از وضعیت و زمان آمادگی خود آگاه شوند .

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.