چرا آفاق

LANGUAGE CENTER

 • امکان ثبت نام و پرداخت شهریه Online
 • ارایه گزارش تحصیلی زبان آموزان بصورت نموداری
 • اعطای گواهینامه و مدارک معتبر فارغ التحصیلی
 • کنترل مداوم کیفیت آموزشی در طول ترم توسط مدیران آموزش
 • برگزاری آزمون شفاهی در پایان هر ترم علاوه بر آزمون های کتبی
 • امکان جا به جایی زبان اموزان در شعبات بدون تعیین سطح
 • ارایه کتاب داستان در هر ترم به زبان اموزان
 • برگزاری دوره های بحث آزاد و فیلم
 • استفاده از تجهیزات آموزشی مدرن
 • به روزترین و معتبرترین منابع آموزشی
 • استفاده از اساتید مجرب و Native
 • برگزاری دوره TTC
 • برگزاری دوره های تخصصی مکالمه فشرده در ۶ ماه
 • برگزاری کلاس های جمعه ویژه شاغلین
 • برگزاری دوره های پیشرفته زبان آنگلیسی نظیر CPE&CAE
 • برگزاری کلاس های آمادگی IELTS
آموزشگاه زبان آفاق