مکالمه

LANGUAGE CENTER

دوره مکالمه زبان انگلیسی

دوره مکالمه زبان انگلیسی

با مکالمه زبان انگلیسی روند تقویت muscle memory رخ می دهد، هرچه بیشتر صحبت کنید حافظه خود را بیشتر تقویت کرده اید. در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، زبان ابزاری برای برقراری ارتباط است پس توانایی صحبت کردن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در صورت سفر به کشوری انگلیسی زبان، هر چقدر که زبان را به خوبی بدانید اما قادر به برقراری ارتباط کلامی نباشید، حس طرد شدن خواهید کرد و نمی توانید دوستان جدیدی پیدا کنید.

شرکت در دوره مکالمه زبان انگلیسی باعث شرکت در بحث های گروهی خواهد شد که اینکار اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد. از نقاط قوت و ضعف خود به خوبی آگاهی پیدا کرده و سریعاً آن ها را رفع می کنید. توجه کنید که صحبت رو در رو انگیزه شما را به طور غیر قابل باوری افزایش خواهد داد.

دوره مکالمه زبان انگلیسی به دو صورت ترمیک و آخر هفته توسط آموزشگاه آفاق ارائه شده و مناسب زبان آموزانی است که زمان بسیار کمی در اختیار داشته و می خواهند فوراً مکالمه زبان انگلیسی و برقراری ارتباط را یاد بگیرند. این کلاس ها در دوره های ۶ ، ۹ و ۱۸ ماهه به زبان آموزان ارائه می شوند.