توضیحات

IELTS 4 تا IELTS1

پیشنهاد می شود برای صرفه جویی در هزینه پست، همه کتاب ها را به صورت پکیج تهیه فرمایید.  

لطفا پیش از خرید به توضیحات هر بخش دقت کنید.

اصلی

کتاب درسی

کتاب درسی این دوره ها Mindset for IELTS3 است. بنابراین تهیه کتاب اصلی برای این ترم ها ضروری است .

اختیاری

کتاب های داستان

کتاب های اختیاری مجموعه کتاب های داستان است که تهیه آن در هر ترم بنا به نظر واحد آموزش برای ارتقا سطح مهارت زبان آموزان پیشنهاد می شود. 

کتاب داستان مورد نیاز هر ترم به شرح ذیل می باشد: