معرفی واحد ESP

LANGUAGE CENTER

واحد ESP موسسه زبان آفاق در راستای بهبود ارتباطات کسب و کار، این امکان را برای شرکت ها و سازمان ها فراهم کرده است که در محل خود از خدمات آموزشی اختصاصی زبان انگلیسی خود بهره مند شوند.

دوره های آموزشی واحد ESP در ۴ بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر میباشد:

واحد ESP امکان برگزاری دوره های اختصاصی متناسب با کسب و کار های مختلف را دارا می باشد. برای پیش ثبت نام اولیه اینجا کلیک کنید.

نحوه برگزاری کلاس ها

۱- کلاس ها عموما میتواند با توافق طرفین در خارج از موسسه آفاق و در محل شرکت ها و ادارات برگزار شود.

۲- هر ترم آموزشی ۱۵ جلسه و هر جلسه کلاسی ۷۵ دقیقه می باشد.

۳- تمامی دوره ها با توجه به درخواست مراکز مورد قرارداد میتواند به صورت عادی، فشرده یا نیمه فشرده برگزار شود.

۴- کلاس های عادی ۳ جلسه در هفته نیمه فشرده ۶ جلسه در هفته و فشرده ۱۰ جلسه در هفته می باشد.

آموزشگاه زبان آفاق