حق التدریس

حق التدریس اساتید موسسه آفاق از بالاترین ارقام در بین موسسات کشور می باشد و بر اساس معیار های زیر مشخص می گردند:

بیمه

پوشش بیمه تامین اجتماعی برای تمامی اساتید موسسه آفاق از روز شروع تدریس الزامی می باشد و اساتید محترم متناسب با تعداد جلساتی که در طول ماه در موسسه کلاس داشته اند بیمه دریافت می نمایند.