برگزاری همایش تجلیل از مقام معلم در آفاق

LANGUAGE CENTER

گزارش از همایش تجلیل از مقام معلم در آفاق

همایش تجلیل از مقام معلم توسط موسسه زبان آفاق در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

در این همایش از معلمان زبان عزیز و همچنین پرسنل زحمت کش موسسه زبان آفاق تقدیر شد و جوایزی به رسم یادبود به آن ها اهدا شد.

در ادامه توجه شما را به تصاویری از همایش جلب می کنیم.

آموزشگاه زبان آفاق