T.T.C

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۰۷٫۳۰

دوره TTC (تربیت مدرس) در آفاق

دوره TTC یا تربیت مدرس چیست؟ آرزوی هر سازمانی این است که نیروی کارآمد را به خدمت گیرد. این خواسته در مورد مراکز آموزشی اهمیتی صد چندان دارد زیرا این مراکز وظیفه تربیت و آموزش فرزندان این مرز و بوم را بر عهده دارند. در مراکز و موسسات آموزش زبان های خارجی، خصوصا موسسات آموزش […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق