CPE

LANGUAGE CENTER

2019.01.14

همه چیز راجع پیشرفته ترین آزمون انگلیسی (آزمون CPE)

آزمون The Cambridge English: Proficiency exam) CPE) بالاترین سطح را در امتحانات کمبریج، دارا می‌باشد. گرفتن مدرک CPE اثبات می‌کند که فرد دارنده این مدرک، زبان انگلیسی را نزدیک به کسی که این زبان، زبان مادریش است می‌داند و می‌تواند در هر سطحی از زبان انگلیسی کار یا تحصیل کند. این آزمون نمره قبولی یا […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق