کلاس آنلاین زبان

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۸٫۱۲٫۲۴

برگزاری کلاس های آنلاین زبان انگلیسی در موسسه زبان آفاق

در این روز ها که که شیوع بیماری کرونا همه را خانه نشین کرده است و به همین دلیل تمامی مدارس و موسسات آموزش تعطیل هستند، این موضوع مهم است که پیشرفت و ترقی ما متوقف نشود و به عقب نیوفتد. با این وضعیت به وجود آمده در جهان همه ما یا باید به کلاس […]
اخبار موسسه زبان آفاق مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق