ورکشاپ آموزشی

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۸٫۰۶٫۰۹

برگزاری ورکشاپ آموزشی ارتباط موثر

ورکشاپ آموزشی ارتباط موثر با سرفصل آراستگی ،آداب معاشرت،فن بیان،زبان بدن و فروش از خرداد ماه در موسسه زبان آفاق شروع شده و همچنان ادامه دارد. این ورکشاپ برای پرسنل کانتر و فروش موسسه زبان آفاق بوده و ارتباط با مخاطب و تکریم ارباب رجوع با تدریس استاد امیر واحدی برگزار گردیده است. سرفصل های […]
اخبار موسسه زبان آفاق مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق