مهارت شنیداری

LANGUAGE CENTER

مهارت شنیداری
۱۳۹۸٫۱۰٫۲۴

چگونه میتوانیم راهی برای تقویت مهارت Listening خود پیدا کنیم ؟

مهارت ” Listening ” یکی از چهار توانایی Speaking, writing, reading و listening است. پیشرفت کردن در مهارت Listening و تقویت آن یکی از نکات مهم و قابل توجه در یادگیری زبان انگلیسی می باشد. تقویت کردن این مهارت، به صورت غیر مستقیم بر رو دیگر مهارت های دیگر مخصوصا Speaking شما تاثیر گذاشته و […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق