فرهنگ و رسوم بریتانیایی

ثبت نام دوره TTC موسسه زبان آفاق آغاز شد!

سری جدید دوره TTC  موسسه زبان آفاق، به صورت آنلاین

در این دوره 60 ساعته، شما تمامی تکنیک های تدریس در کلاس درس را فرا خواهید گرفت.
افراد برگزیده به استخدام موسسه در خواهند آمد.