شرکت سایپا

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۸٫۰۴٫۱۹

همکاری موسسه زبان آفاق با شرکت سایپا

طی توافق حاصل شده بین موسسه زبان آفاق و شرکت سازه گستر سایپا، از این پس پرسنل این شرکت و خانواده محترمشان، می توانند با ۳۰ درصد تخفیف ویژه در کلاس های آموزشگاه زبان آفاق شرکت کنند. این تخفیف در تمامی شعب موسسه زبان آفاق قابل استفاده می باشد.
اخبار موسسه زبان آفاق مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق