دیلوگ انگلیسی

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۱٫۰۱

مجموعه دیالوگ های مشهور (دیالوگ های سری سوم)

در موسسه زبان آفاق قصد داریم تا در هر هفته، مجموع ۱۰ دیالوگ از فیلم های مختلف با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی قرار دهیم.امیدواریم از دیالوگ های سری سوم لذت ببرید. Braveheart: “They may take our lives, but they’ll never take our freedom!” Braveheart: ممکن است جانمان را بگیرند ولی نمی‌توانند آزادی ما را بگیرند. […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق