دیالوگ معروف

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۰٫۲۳

مجموعه دیالوگ‌های مشهور (دیالوگ های سری دوم)

در موسسه زبان آفاق قصد داریم تا در هر هفته، مجموع ۱۰ دیالوگ از فیلم های مختلف با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی قرار دهیم. امیدواریم از دیالوگ های سری دوم لذت ببرید. Thor: You’re ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come form a place where they’re one and the same […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق