دیالوگ انگلیسی

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۷٫۱۱٫۰۱

مجموعه دیالوگ های مشهور (دیالوگ های سری سوم)

در موسسه زبان آفاق قصد داریم تا در هر هفته، مجموع ۱۰ دیالوگ از فیلم های مختلف با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی قرار دهیم.امیدواریم از دیالوگ های سری سوم لذت ببرید. Braveheart: “They may take our lives, but they’ll never take our freedom!” Braveheart: ممکن است جانمان را بگیرند ولی نمی‌توانند آزادی ما را بگیرند. […]
مقالات مطالعه بیشتر
۱۳۹۷٫۱۰٫۱۶

مجموعه دیالوگ های مشهور (سری اول)

از امروز در موسسه زبان آفاق قصد داریم تا در هر هفته، مجموع ۱۰ دیالوگ از فیلم های مختلف با زبان انگلیسی و ترجمه فارسی قرار دهیم.امیدواریم از این دیالوگ ها لذت ببرید. Lester Burnham: Remember those posters that said, “Today is the first day of the rest of your life”? Well, that’s true of every […]
مقالات مطالعه بیشتر