برد بیشه

LANGUAGE CENTER

2019.01.30

مصاحبه مدیر عامل آفاق با گسترش نیوز

جناب آقای برد بیشه مدیر عامل موسسه زبان آفاق در مصاحبه با گسترش نیوز، راجع مسائل مختلفی صحبت کردند. می توانید خلاصه این موارد را در ادامه خبر مطالعه فرمایید. یادگیری مکالمه چقدر زمان می‌برد؟ جناب آقای برد بیشه راجع مدت زمان یادگیری زبان انگلیسی اظهار کردند که یادگیری زبان اگر هر روز انجام شود، […]
اخبار موسسه زبان آفاق مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق