آزمون شنیداری آیلتس

LANGUAGE CENTER

۱۳۹۸٫۰۳٫۱۱

نکات ضروری در آزمون شفاهی آیلتس

در مورد بخش شفاهی آزمون آیلتس  مسائل بسیار زیادی مطرح است که توجه به هر کدام از این موارد میتواند باعث افزایش نمره شما شود. توجه داشته باشید افزایش نمره در این بخش، به نسبت نمرات کسب شده و مورد نظر، سختی و زمان مورد نیاز متفاوتی دارد که می توان گفت که هر چه […]
مقالات مطالعه بیشتر
آموزشگاه زبان آفاق