اگر چه پلتفرم Big Blue Button که از بهترین پلتفرم های موجود می باشد در بسیاری از مراکز آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از تمامی ظرفیت های این نرم افزار بدون آموزش صحیح اساتید و پشتیبانی قوی ، امکان پذیر نیست. لذا موسسه آفاق با برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان برای اساتید موسسه و سرور های پشتیبانی مستمر از تمامی ظرفیت های موجود در این نرم افزار استفاده می کند.

در پلتفرم مورد استفاده موسسه آفاق قابلیت های زیر طراحی شده است :

1 . به اشتراک گذاشتن دوربین توسط استاد و زبان آموزان در کل طول کلاس
2 . صحبت زنده و بدن تاخیر استاد با زبان آموزان
3 . به اشتراک گذاشتن هر گونه عکس، متن و صفحات کتاب برای زبان
4 .پخش فیلم در کلاس زبان آموزان روی بورد
5 . پخش فایل صوتی در کلاس
6 . گروه بندی زبان آموزان در اتاق های متعدد برای صحبت کردن گروهی و مجزا
7 . برگزاری آزمون کتبی آنلاین
8 . صدور کارنامه آنلاین
9 . وجود بانک فیلم های آموزشی آنلاین برای تمام سطوح

همچنین قابل ذکر است که:

• قابلیت آپلود تکالیف برای همه زبان آموزان در فضای کاربری اختصاصی خودشان که قابل مشاهده برای اساتید دوره می باشد فعال است .
• تمامی امتحانات به صورت آنلاین برگزار شده و کارنامه نهایی ترم چند ساعت پس از پایان آزمون آنلاین پایان ترم در دسترس زبان آموزان قرار می گیرد