دوره های گردشگری

LANGUAGE CENTER

انواع دوره های گردشگری:

۱- دوره ابتدایی زبان عمومی در جهت آموزش های حرفه ای:

بعد از تعیین سطح از طریق آزمون کتبی و شفاهی، زبان آموزان سطح پایه، یک دوره زبان عمومی مربوط به امور کلی زبان انگلیسی را می گذرانند.

این دوره شامل دو کتاب Smart Choice از انتشارات Oxford در سطح Elementary و Pre-intermediate می باشد و در ۶ ترم آموزشی برگزار می شود.

 

   

 

۲- دوره زبان تخصصی گردشگری : 

بعد از تعیین سطح از طریق آزمون کتبی و شفاهی، زبان آموزان واجد شرایط، این دوره تخصصی را خواهند گذراند.

این دوره شامل دو کتاب English for International Tourism از انتشارات Pearson می باشد و در ۶ ترم برگزار میشود.

در این دوره زبان آموزان با استفاده از فیلم و دروس شنیداری، گفتاری، نگارش و خواندن، با امور گردشگری، مدیریت توریسم و امور هتلداری آشنا خواهند شد.

 

۳- دوره پیشرفته گردشگری :

پس از پایان دوره زبان تخصصی گردشگری و هتلداری داوطلبین یک دوره فیلم های مربوط به امور توریسم و مکان های دیدنی و هتلداری در ایران در قالب بحث کلاسی و گردش علمی را خواهند داشت.

این کلاس در سطوح بالا برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان  باید از دانش خوبی از زبان انگلیسی برخوردار باشند.این دوره در ۴ ترم اموزشی برگزار می شود.

 

آموزشگاه زبان آفاق