دوره های عمومی

LANGUAGE CENTER

دوره (Spoken English Course (SPC:

دوره مکالمه بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده که زبان آموزان حاضر در این کلاس، پس از پایان دوره قادر خواهند که نیاز های روزمره خود را در محاوره و مکالمه مرتفع سازند.

در این دوره مکالمه زبان انگلیسی بدون تاکید بر گرامر آن تدریس خواهد شد و زبان آموزان این دوره در کلاس ها تنها با تاکید بر گفتگو (Speaking) و تمرین های شنیداری (Listening) و خواندن (Reading) و کار بر روی فیلم ، زمان خود رادر کلاس خواهند گذراند.

دوره SEC در ۱ ترم به صورت های عادی، نیمه فشرده و فشرده تشکیل می شوند و زبان آموزان با توجه به زمان های آزاد و توانایی خود میتوانند پس از تعیین سطح در این کلاس ها شرکت نمایند.

در پایان این دوره زبان آموزان به سطح Intermediate رسیده و می توانند در کلاس های آمادگی آزمون های بین المللی شرکت نمایند.

دوره Free Discussion :

این دوره از کلاس ها در دو سطح متوسط و پیشرفته انجام می شود و به همراه آن از Pack های طراحی شده توسط موسسه ، فیلم و مطالب شنیداری استفاده خواهد شد. این کلاس می تواند در کنار کلاس های عمومی در تقویت توانایی مکالمه زبان آموزان نقش مهمی بازی کند.

آموزشگاه زبان آفاق