دوره های عمومی

LANGUAGE CENTER

دوره (Spoken English Course (SPC:

دوره مکالمه بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده که زبان آموزان حاضر در این کلاس، پس از پایان دوره قادر خواهند که نیاز های روزمره خود را در محاوره و مکالمه مرتفع سازند.

در این دوره مکالمه زبان انگلیسی بدون تاکید بر گرامر آن تدریس خواهد شد و زبان آموزان این دوره در کلاس ها تنها با تاکید بر گفتگو (Speaking) و تمرین های شنیداری (Listening) و خواندن (Reading) و کار بر روی فیلم ، زمان خود رادر کلاس خواهند گذراند.

دوره SEC در ۱ ترم به صورت های عادی، نیمه فشرده و فشرده تشکیل می شوند و زبان آموزان با توجه به زمان های آزاد و توانایی خود میتوانند پس از تعیین سطح در این کلاس ها شرکت نمایند.

در پایان این دوره زبان آموزان به سطح Intermediate رسیده و می توانند در کلاس های آمادگی آزمون های بین المللی شرکت نمایند.

دوره Free Discussion :

این دوره از کلاس ها در دو سطح متوسط و پیشرفته انجام می شود و به همراه آن از Pack های طراحی شده توسط موسسه ، فیلم و مطالب شنیداری استفاده خواهد شد. این کلاس می تواند در کنار کلاس های عمومی در تقویت توانایی مکالمه زبان آموزان نقش مهمی بازی کند.

محتوا های آموزشی اینستاگرام آفاق را از دست ندهید!کلیک کنید
آموزشگاه زبان آفاق