دوره های مدیریت

LANGUAGE CENTER

دوره های مدیریت :

 

 

بعد از تعیین سطح از طریق آزمون کتبی و شفاهی، زبان اموزان سطح پایه ، یک دوره زبان تخصصی مربوط به امور کلی business را می گذرانند.

این دوره شامل کتاب Market Leader از انتشارات Pearson در سطح Elementary و Pre-intermediate می باشد و در ۶ ترم آموزشی برگزار می شود.

در این دوره، زبان آموزان با زبان پایه به طور کلی در امور حرفه ای تجارت و بازرگانی با استفاده از فیلم، دروس شنیداری،گفتاری، نگارش و خواندن آشنا خواهند شد.

آموزشگاه زبان آفاق