ثبت نام اولیه درخواست نمایندگی

LANGUAGE CENTER

_K9A9617

موسسه زبان آفاق مجموعه ای دانش محور با رسالت توسعه و ترویج زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و مورد نیاز همه اقشار تحصیل کرده با چشم انداز تبدیل شدن به مورد اعتماد ترین مجموعه آموزش زبان است و جهت توسعه فعالیت های خود و افزایش اثر بخشی این فرآیند آمادگی پذیرش نمایندگی فعال در کلیه استان های کشور را دارد.

حوزه فعالیت نمایندگی

 • برگزاری دوره های آموزشی هماهنگ شده با موسسه
 • سمینار ها و  کارگاه های آموزشی در راستای موارد اعلام شده از واحد آموزشی موسسه
 • اجرای طرح های آموزشی تابستانه

تعریف نمایندگی

نمایندگی مجموعه ای است که خدمات آموزشی مربوط به فعالیت های موسسه زبان آفاق را به مخاطبان متقاضی در خارج از تهران و در موقعیت مکانی خود ارائه میدهد.نماینده رابط و مسئول ارائه مدل آموزشی تولید شده در موسسه به مخاطبان حوزه تحت پوشش خود است.

مزایا و تسهیلات

 • آموزش تخصصی برای مدیران برای انجام امور اجرایی
 • امکان استفاده از مدل طرح آموزشی -محتوایی موسسه
 • بهره مندی از امتیاز معرفی شدن نماینده توسط موسسه در تبلیغات گسترده
 • امکان استفاده از نرم افزار اختصاصی ثبت نام زبان آموزان و نرم افزار تخصصی مالی و امور اداری
 • تربیت مدرس بومی معرفی شده توسط نمایندگی (دوره تربیت مدرس) برای برگزاری دوره های آموزشی
 • قرار گرفتن نام نماینده در وب سایت موسسه زبان آفاق و تخصیص صفحه اختصاصی در سایت موسسه
 • معرفی نماینده از طرف موسسه به سازمان ها و ارگان هایی که در محل نماینده تقاضای خدمات دارند از موسسه زبان آفاق را دارند.

فرم درخواست نمایندگی

 • Please enter a number from ۰ to ۱۲۰.
آموزشگاه زبان آفاق