ثبت نام اولیه درخواست نمایندگی

LANGUAGE CENTER

_K9A9617

موسسه زبان آفاق مجموعه ای دانش محور با رسالت توسعه و ترویج زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و مورد نیاز همه اقشار تحصیل کرده با چشم انداز تبدیل شدن به مورد اعتماد ترین مجموعه آموزش زبان است و جهت توسعه فعالیت های خود و افزایش اثر بخشی این فرآیند آمادگی پذیرش نمایندگی فعال در کلیه استان های کشور را دارد.

تعریف نمایندگی

نمایندگی مجموعه ای است که خدمات آموزشی مربوط به فعالیت های موسسه زبان آفاق را به مخاطبان متقاضی در خارج از تهران و در موقعیت مکانی خود ارائه میدهد.نماینده رابط و مسئول ارائه مدل آموزشی تولید شده در موسسه به مخاطبان حوزه تحت پوشش خود است.

حوزه فعالیت نمایندگی

  • برگزاری دوره های آموزشی هماهنگ شده با موسسه
  • سمینار ها و  کارگاه های آموزشی در راستای موارد اعلام شده از واحد آموزشی موسسه
  • اجرای طرح های آموزشی تابستانه

مزایا و تسهیلات

  • معرفی نماینده از طرف موسسه به سازمان ها و ارگان هایی که در محل نماینده تقاضای خدمات دارند از موسسه زبان آفاق را دارند.
  • امکان استفاده از مدل طرح آموزشی -محتوایی موسسه
  • تربیت مدرس بومی معرفی شده توسط نمایندگی (دوره تربیت مدرس) برای برگزاری دوره های آموزشی
  • آموزش تخصصی برای مدیران برای انجام امور اجرایی
  • قرار گرفتن نام نماینده در وب سایت موسسه زبان آفاق و تخصیص صفحه اختصاصی در سایت موسسه
  • امکان استفاده از نرم افزار اختصاصی ثبت نام زبان آموزان و نرم افزار تخصصی مالی و امور اداری
  • بهره مندی از امتیاز معرفی شدن نماینده توسط موسسه در تبلیغات گسترده

درخواست نمایندگی