دوره تخصصی TTC

در دوره تربیت مدرس TTC موسسه زبان آفاق که یکی از بزرگترین مراکز دوره تربیتمدرس در ایران می باشد چگونگی ارتقت مهارت در تدریس و روش های به روز تدریس دوره های متفاوت زبان انگلیسی به طور کامل آ»وزش داده میشود.

کسانی که می خواهند قدم در دنیای آموزش زبان انگلیسی به صورت حرفه ای بگذارند می توانند در قبولی در آزمون کتبی و شفاهی دراین دوره شرکت کنند و سپس اقدام به ثبت نام دوره ۲ ماهه نمایند.

کسانی که در انتهای این دوره موفق به کسب نمره قبولی شوند، در یکی از شعبات موسسه زبان آفاق به عنوان استاد، شروع به فعالیت خواهند کرد.

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.