سیستم آموزش بزرگسال (عمومی )

Starter | 4 Terms

در این (Starter) سطح ساختارهای اصلی که زبان آموزان برای صحبت کردن در سطح ساده نیاز دارید

به صورت کامل آموزش داده می شود.

  • 0

نظرات و پیشنهادات

شما هم میتوانید در مورد این مطلب نظر بدهید.